TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61
Çalışma Saatleri
09:00 - 20:00

 Otobüsü Minibüse Çevirme

Otobüsü minibüse çevirme işlemi en popüler araç projelerinden biridir. Otobüsü minibüse çevirme ya da otobüsten minibüse çevirme ile ilgili tüm detaylar yazımızda. 10 Şubat 2024 tarihi itibari ile otobüsten minibüse çevirme araç projesi tse araç kontrol merkezi ücreti 1.866 liradan 2.952 liraya yükseltilmiştir. Otobüsten minibüse çevirme tüvtürk araç tadilat muayenesi ücreti 2024 yılı için 1.149 liradan 1,821 lira olmuştur. Otobüsü Minibüse Çevirme Noter Ruhsat Tescil Ücreti 1.140 lira olmuştur. 10 Şubat 2024 aracı otobüsten minibüse çevirme egzoz muayene ücreti 250 lira olmuştur.

Otobüsü Minibüse Çevirme Ücretleri 2024 yılı 

      

OTOBÜS MİNİBÜSE NASIL ÇEVRİLİR?

1. Otobüs aracı minibüse çevirmek için araç koltuk sayısını şöför dahil 17 kişi veya altına koltuk sökerek düşürülmesi gerekmektedir, sökülen koltukların ayak yerleri ve bağlantı elamanları bir daha takılmayacak şekilde iptal edilmedir.  Araç koltuk sayısı 16+1 kişi veya altına düşürüldüğüne dair yetkili makine mühendisine araç koltuk söküm projesi yani otobüsten minibüse çevirme projesi yaptırılmalıdır.

2. Yetkili makine mühendisine otobüsten minibüse araç projesi yapıldıktan sonra, projeyi hazırlayan makine mühendisinden başvuru dosya numarasını alarak en yakın tse araç kontrol merkezine araç kontrol için götürülmelidir. Tse araç  kontrol merkezinde ilk önce başvuru için sıra numarası alınmalıdır, sonra araç kontrol ücreti olan 2024 yılı için 2.952 türk lirası vezneye nakit olarak veya kredi kartıyla ödenebilmektedir. Sonra tse araç kontrol merkezi yetkili makine mühendisi araçtan sökülen koltuklara ve bağlantı noktalarının iptal edilip edilmediği kontrol eder, koltuk ve bağlantıları düzgün sökülüp iptal edilmişse uygundur raporu düzenleyip dosyayı, dosya inceleme uzmanı makine mühendisine yönlendirir, dosya inceleme uzmanı dosyayı inceleyip  kontrolleri yaptıktan sonra, Dosya yönetici veya müdür onayına çıkar burada yapılan kontrollerden sonra dosya onaylanarak araç projesini hazırlayan makine mühendisi tse 360 sistemine düşer, Onaylanan araç projesini başvuru yaptığınız makine mühendisinden alacaksınız dosya inceleme işlemleri araç tse araç kontrol merkezinden sonra ortalama 2 gün sürmektedir. Tse araç kontrol merkezleri istanbul'da 2 adet bulunmaktadır, Avrupa yakasında Hadımköy'de, Anadolu yakasında Sancaktepede bulunmaktadır.

3. Otobüsten minibüse çevrilen münferit araç projesini aldıktan sonra tüvtürk araç tadilat muayenesi için araç muayene istasyonundan araç tadilat randevusu alınarak, araç tadilat muayenesi yaptırılmalıdır, araç tadilat muayeneleri 2024 yılı için 1,821 türk lirasıdır. Ayrıca otobüsten minibüse çevrilen araçlarda sınıf değişikliği olduğu için yeni egzoz muayenesi yaptırılmalı 2024 yılı egzoz muayene ücretleri 250 türk lirası olmuştur. 

4.  Araç tadilat muayenesi yaptırıldıktan sonra araç otobüsten minibüse çevirme projesi, araç tadilat muayene raporu, araç tespit raporu ile aracı minibüse çevirmek için araç sahibi veya vekaletnameli birisi notere başvuru yaparak aracı otobüsten minibüse çevirme ruhsatı için başvurmalıdır. 2024 yılı otobüsü minibüse çevirme noter araç ruhsat değişim ücretleri 1.40 türk lirasıdır.

5. Noterden alınan minibüs ruhsatı ve araç proje ile birlikte en yakın nakil vasıtaları vergi dairesine başvuru yaparak, aracı otobüs gözüken maliye kaydı minibüse çevrilmelidir. Bu işlemi yapmadığınız takdirde araç motorlu taşıtlar vergisi otobüs olarak ödersiniz.

Otobüsü Minibüse Çevirme İşlemleri

 

M Kategorisi: Öncelikli olarak yolcuların ve eşyalarının taşınması amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş motorlu araçlar m sınıfı araçlar olarak geçmektedir.

M1 Kategorisi: Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlar. M2 Sınıfı: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azami kütlesi 5 ton'u aşmayan, motorlu araçlar.

M2 Kategorisi: Sürücü oturma yerine ilave olarak dokuzdan fazla oturma yeri olan ve 5 ton’u aşmayan bir azami kütleye sahip M kategorisi araçlar olarak geçmektedir.

M3 Kategorisi: Sürücü oturma yerine ilave olarak dokuzdan fazla oturma yeri olan ve 5 ton’u aşan bir azami kütleye sahip M kategorisi araçlar m3 sınıfı minibüs araç olarak geçmektedir.

Araç sınıfı     : Otobüs ve minibüs araçların araç sınıfları M2-M3 olarak geçmektedir. 

Gövde Tipi   :  Yolcular için ayrılan boşluğun tek bir seviyede veya birleştirilmiş üst üste iki seviye oluşturmayacak şekilde düzenlendiği araç.

GÖVDE TİPİ CA:   Tek katlı araçlar,  Yolcular için ayrılan boşluğun tek bir seviyede veya birleştirilmiş üst üste iki seviye oluşturmayacak    şekilde düzenlendiği araç.

OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇEVİRME

M2 VEYA M3 KATEGORİSİ MOTORLU ARAÇLAR

1.1- “Otobüsler”: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dâhil dokuzdan fazla oturma yeri olan M2 veya M3 kategorisi araçlar anlamındadır.

“Minibüsler”: Sürücüsü dâhil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.

1.2- “Körüklü Otobüsler” (“mafsallı araç”): Birbirine mafsalla bağlı iki veya daha fazla rijit bölümden oluşan, her bir bölümün yolcuların yolcu kompartımanından diğerine serbestçe geçebilmelerine imkân verecek şekilde birbirine bağlantısı olan araç anlamındadır; iki rijit bölümün birbirlerinden ayrılması ancak bir atölyede yapılabilecek biçimde birbirleri ile kalıcı olarak birleştirilmişlerdir.

1.3- “Çift Katlı Otobüsler”: Yolcular için ayrılan yerlerin, aracın en azından bir bölümünde, birbiri üstüne gelecek iki kat halinde düzenlendiği ve üst katta ayakta yolcular için yer bulunmayan araç anlamındadır.

 
M2 veya M3 Kategorisi Araçlarda Sınıflandırma
 

2.1- Sürücü hariç,  yolcu taşıma kapasitesi 22’yi aşan araçlar;

2.1.1- “Sınıf I”, ayakta yolcu taşımak için ayrılmış alanları bulunan ve yolcu iniş binişlerinin sıkça yapıldığı araçlardır.

2.1.2- “Sınıf II”, esasen yolcuları oturarak taşımak üzere imal edilmiş ve ayaktaki yolcuların koridorda ve eğer bulunuyorsa, iki çift oturma yeri için ayrılan boşluğu aşmayacak bir alanda taşınmalarına imkân verecek şekilde tasarlanmış araçlardır.

2.1.3- “Sınıf III”,  yolcuları tamamen oturarak taşımak üzere imal edilmiş araçlardır.

2.2- Sürücü hariç, yolcu taşıma kapasitesi 22’yi aşmayan araçlar;

2.2.1- “Sınıf A”, ayakta yolcu alacak şekilde tasarlanmış araçlar; bu sınıftaki bir araç oturma yerlerine sahiptir; ayaktaki yolcular için de gerekli donatıma sahip olabilir.

2.2.2- “Sınıf B”, ayakta yolcu alacak şekilde tasarlanmamış araçlardır; bu sınıftaki bir araç ayaktaki yolcular için gerekli donatıma sahip değildir.

2.3- Bir araç birden çok sınıfa dâhil olarak kabul edilebilir. Böyle bir durumda, araç, bu Yönetmeliğin bütün ilgili şartlarına uymak zorundadır.

 

DOKUZ VEYA DAHA FAZLA YOLCU TAŞIYAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 1.- M2 ve M3 kategorisi araçlar
 1.1-     M2 ve M3 kategorisi araçlara ait hükümler aşağıda verilmiştir.

2001/85/AT Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde belirtilen 13/02/2009 tarihine kadar imal edilen araçların tadilatında aşağıdaki maddeler aranır. Anılan tarihten sonra imal edilen araçların tadilatında 2001/85/AT Yönetmeliğinin veya BM/AEK Regülasyonu 107’nin hükümleri, 01/03/2015 tarihinden sonra imal edilen araçlarda ise BM/AEK Regülasyonu 107’nin hükümleri uygulanır.

1.1.1 - Sınıf I ve sınıf A’ya ait otobüsler ile minibüslerde yolcu başına ağırlık 68 Kg’dır. Sınıf II, III ve sınıf B’ye ait otobüslerde, yolcu başına ağırlık 71 Kg olup, bu değere 3 Kg’lık el bagajı dahildir. Sınıf II’ye ait bir aracın Sınıf I için kullanılmasına müsaade edilmesi halinde, bagaj ağırlığı dikkate alınmaz. Bagaj yükü, “m3” olarak verilen bagaj bölmesi hacminin, “Kg” olarak 100 katından aşağı olamaz. Araç tavanında bagaj taşıma yeri olması halinde, bagaj bu yerin her m2’si için 75 Kg kabul edilir. Aracın üzerinde bagaj yerlerinin tayininde aracın dengesi ve emniyeti göz önünde tutulmalıdır. Okul araçlarında taşınan çocuklar için ağırlık (el bagajı dâhil) 50 Kg alınır. Bu suretle hesaplanacak yolcu adedi (Yolcu Ağırlığı ve Bagaj + Aracın yüksüz ağırlığı = Azami Yüklü Ağırlık) eşitliğini sağlayacak şekilde aracın yapısını sınırlayan şartları geçmemelidir. Sınıf I ve sınıf A’ya ait otobüslerde yolcu başına ayakta durma alanı 0,125 m2 ‘dir. Sınıf II otobüslerde ise bu ölçü 0,150 m2 ‘dir.

1.1.2- Otobüslerde yalnız yolcu ve yolcuya ait kişisel eşyalar taşınabilir.

1.1.3- Ayakta durma yerlerinde gerekli tutunma yerleri bulunmalıdır.  Ayakta durma yerlerinde aracın yan veya arka duvarlarından koltuklarla ayrılmamış yerlerde, yerden 80 cm ile 150 cm yükseklikte duvarlara paralel takılmış yatay tutunma boruları konulmalıdır.

1.1.4- Oturulacak ve varsa ayakta durabilecek yer adedi, görülecek bir yere yazılmalıdır.

1.1.5- Yolcu araçlarında ayakta durulan yerlerde asgari aşağıdaki şartlar dikkate alınmalıdır:

1.1.5.1- Aşağıda belirtilen yerlerde ayakta durulmaz veya oturulamaz;

1.1.5.1.1- Koltuk minderinin ön kenarı ile 300 mm önü arasındaki yerlerde ayakta durulamaz.

1.1.5.1.2- Sürücü ve hizmetlilere ayrılmış yerlerde oturulamaz.

1.1.5.1.3- Ayakta durulan yerlerdeki çamurluklarda ve motor üst örtüsünde oturulamaz.

1.1.5.1.4- Giriş ve çıkış basamaklarında ayakta durulmaz ve oturulamaz.

1.1.5.1.5- Düşey yüksekliği 190 cm’den az olan yerlerde ayakta durulamaz.

1.2 - Oturma yerleri

Araçlarda oturma yerleri ile şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.2.1- Oturma yerleri yükseklik ve esneklik gibi hususlarda yolcuların rahatça oturmasını sağlayacak nitelikte olacaktır. Ancak, Sınıf I ve sınıf A’ya ait otobüste esneklik şart değildir.

1.2.2- Otobüs ve minibüslerde koltuk ölçüleri, bir kişiye düşen koltuğun ortasından geçen dik düzleme olan uzaklıkları koltuk boş iken vermektedir (bu Ekin Şekil 3a/b, Şekil 4 ve Şekil 5). Koltuk sırt yüksekliği, oturma düzleminin orta ekseninden itibaren sırtın kendi düzlemine paralel ölçümünde 50 cm’den az olamaz. Bu ölçüye koltuk arkalığında bulunan el tutamakları dâhildir.

Sıkıştırılmamış koltuk minderinin asgari derinliği sınıf I,  sınıf A ve sınıf B araçlarda 350 mm, sınıf II ve sınıf III araçlarda 400 mm olmalıdır. Sıkıştırılmamış koltuk minderinin zemine göre yüksekliği zemin ile koltuk minderinin ön üst yüzeyine teğet yatay düzlem arasındaki mesafe 400 mm ila 500 mm olacak şekilde olmalıdır. Ancak, tekerlek çıkıntısı ve motor bölümü üzerinde 350 mm’den az olmamak kaydıyla bu yükseklik azaltılabilir.

1.2.3- Koltuklara arkalıkların tespiti, her türlü çalışma şartlarından doğacak kuvvetleri karşılayabilecek şekilde olmalıdır. Arkalıkların üst kenarları ani bir frenlemede arka sırada oturanları yaralamayacak tarzda şekillendirilmelidir. Bununla birlikte şehir içi otobüslerinde arkalık üst kenarı tamamen tutunma borulu yapılabilir.

1.3 - Yolcu aracı içindeki geçit koridorları

Yolcu aracı içindeki geçit koridorları ile ilgili şartlar aşağıda verilmiştir.

1.3.1- Yolcu adedi 26 (dâhil) kişiye kadar olan otobüs ile minibüslerde, giriş çıkış basamaklarına kadar en az 30 cm’lik bir ara geçit bulunmalıdır (taban seviyesi üzerine çıkan motor örtüsünün çevresi hariç).

1.3.2- Yolcu adedi 26 kişinin üzerinde olan otobüslerde giriş çıkış basamaklarına kadar geçit, bu Ekin Şekil 2’de ölçüleri verilen aynı eksenli, ters kesik koni ile silindirden oluşan bir modelin geçmesini sağlamalıdır (taban seviyesi üzerine çıkan motor örtüsünün çevresi hariç). Sınıf III’e ait otobüste koridorun bir tarafındaki veya her iki tarafındaki koltuklar yana doğru açılabilir.

Bu durumda koltuklar koridorda duran bir kişi tarafından kolayca ulaşılabilecek bir düzenle normal duruma getirilebilmeli ve koltuklar açılmış haldeyken A ölçüsü 22 cm olan modelin geçmesini sağlamalıdır.

Motoru arkada olan otobüslerde arka dingilin 150 cm önünden itibaren araç arkasına doğru olmak üzere H ölçüsü en az 180 olmalıdır. Geri kalan bölgede H ölçüsü en az 190 cm olmalıdır. Mafsallı otobüslerde yukarıda bahsedilen model, aracın mafsallı kısmından engellenmeden geçebilmelidir.

Körük dâhil mafsalın hiç bir parçası geçide sarkmamalıdır. Çift katlı otobüslerde, birinci katın tavan yüksekliği en az 180 cm ve ikinci katın tavan yüksekliği en az 168 cm olmalıdır. Arka dingil (birden fazla arka dingilli araçlarda arka dingillerin en öndeki) arka merkezine doğru 1500 mm mesafede yerleştirilmiş bir enine düşey düzlemin arkasına doğru alt kat geçit koridorunun herhangi bir kısmında 1800 mm’den 1680 mm’ye; ö n dingilin merkez hattının önünde ve arkasında 800 mm mesafede yerleştirilmiş iki enine düşey düzlemin arasında bulunan geçit koridorunun herhangi bir kısmındaki ön dingile doğru yerleştirilmiş bir servis kapısında 1800 mm’den 1770 mm’ye inebilir.

 

Renault Master otobüs, Volkswagen Volt otobüs, Volkswagen Grafter otobüs, Ford transit otobüs, Fıat Ducato otobüs, Cıtroen Jumper otobüs olan araçlardan koltuk sökülerek 16+1 kişilik minibüse araç projesi ile çevrilmektedir. Koltuk sayısı olarak 17+1 kişi otobüs olarak geçen araçtan, 1 koltuk sökülerek 16+1 minibüse araç projesi yapılarak çevrilir. Koltuk sayısı 18+1 kişilik otobüs olan araçtan 2 koltuk sökülerek ve araç projesi çizilerek 16+1 kişilik minibüs olur. Koltuk sayısı 19+1 kişilik otobüs olarak geçen araçtan 3 koltuk sökülerek  ve araç koltuk söküm projesi yapılarak araç 16+1 minibüs olur. Koltuk sayısı 20+1 kişilik otobüs araçlardan 4 koltuk sökümü yapılarak ve araçtan koltuk söküm projesi yapılarak araç 16+1 kişilik minibüse tadilatı yapılmış olur.

Otobüsten Minibüse Çevirmek için ne yapmak lazım?

Otobüs olarak trafiğe çıkmış aracın minibüse çevirmek için öncelikle tse yetkili makine mühendisine araç koltuk söküm projesi için başvuru yapmak gerekli ve aracı minibüse düşürmek için kaç tane koltuk sökülmesi gerekiyor ona kara verdikten sonra önce aracın koltukları sökülmesi gerekiyor, sökülen koltuk ayak yerleri koltuk bir daha takılamayacak şekilde iptal edilmesi gerekmektedir, koltuklar söküldükten sonra yetkili makine mühendisi tarafından araçtan koltuk söküm projesi hazırlanacaktır. Araç projesi hazır olunca yetkili mühendislik tarafından verilen başvuru dosya numarası ile birlikte istanbul avrupa yakası araç kontrol merkezi hadımköy'e veya anadolu yakası sancaktepe tse araç kontrol merkezine araç götürülecek burda tse yetkili makine mühendisi tarafından araç kontrol edildikten sonra araç kontrolleri yapılmıştır projeye uygun olarak tse rapor oluşturulur ve tse yetkili mühendisi dosya incelemesini yaptıktan sonra dosyayı müdür onayına gönderir dosyayı  müdür onayladıktan sonra başvuru yapılan makina mühendisinin ekranına  düşer, projeyi çizen makine mühendisi müşteriye araç projesi teslim edilir.

Araç projesi alındıktan sonra araç muayene için tuvtürk'ten araç tadilat muayenesi randevusu alınır ve araç tadilat muayenesi yaptırılır, muayene yaptırırken mutlaka araç projesini veznede  muayene istasyonuna ibraz edilmelidir. Araç tadilat muayenesi bittikten sonra araç muayene tespit raporu ve araç muayene raporu ile birlikte araç sahibi notere ruhsat değişim için  başvuru yaparak aracı otobüsten minibüse çevirmiş olur.

Araç ruhsatı çıktıktan sonra araç koltuk söküm projesi ve araç ruhsatı ile birlikte nakil vasıtaları vergi dairesine başvuru yaparak aracı otobüsten minibüse çevirmesi gerekmektedir. 

Aracı maliyede otobüsten minibüse çevirdikten sonra araç trafik sigortasını otobüsten minibüse çevirmek için yetkili sigorta acentesine başvuru yaparak aracın sigortasını minibüsten otobüse çevrilmiş olur.. otobüsten minibüse düşen araçların trafik sigortaları çok düşmektedir.

 

Araç Minibüs Projeleri 10-17 kişilik 

Fabrikadan N1 sınıfı panelvan kamyonet olarak üretilmiş 2+1 kişilik 5+1 kişilik kamyonet araçların tip onaylı veya araç proje 9+1 kişilik, 12+1 kişilik 14+1 kişilik, 16+1 kişilik  minübüse tadil edilmesi.. Trafiğe çıkış tarihi itibari ile beş yılı dolduran panelvan araçlarda ÖTV vergisi çıkmamaktadır, Beş yılı doldurmayan panelvan araçların minübüse çevrilmesi durumunda % 5 ÖTV vergisi çıkmaktadır. Araç 4+1 veya 5+1 olarak trafiğe çıkmışsa ÖTV vergisi % 15 yattığı için herhangi bir ötv  vergi çıkmamaktadır. Aracın 16+1 kişilik minibüse çevrilmesi durumlarında ise otobüste ÖTV vergisi % 1 olduğu için ek bir vergi çıkmamaktadır. Nisan 2013 tarihi itibari ile  8+1 kişilik m1 sınıfı araç projeleri yapılamamaktadır.

Renault Master Otobüs'ten Minibüs'e Araç Koltuk Söküm Tadilat Projesi

Volkswagen Grafter Otobüs'ten Minibüs'e Araç Koltuk Söküm Araç Tadiat Projesi

Fıat Ducato Otobüs'ten Minibüs'e Araç Koltuk Söküm Araç Tadilat Projesi

Cıtroen Jumper Otobüs'ten Minibüse Araç Koltuk Söküm Araç Tadilat Projesi

Mercedes Sprinter Otobüsten Minibüse Araç Koltuk Söküm Araç Tadilat Projesi 

 

Renault Master 17+1 Kişilik Otobüsten 16+1 Kişilik  Minibüse Tadilat, 18+1 kişilik otobüs araçtan araç koltuk söküm projesi yapılarak 16+1 kişilik minibüse koltuk söküm projesi

Mercedes Sprinter 17+1 kişilik Otobüs araçtan bir koltuk sökümü yapılarak, araç 16+1 kişilik minibüse araç koltuk Söküm projesi yapılması

17+1 Kişilik otobüs araçtan 1 koltuk sökülerek 16+1 minibüse çevirme araç minibüs projesi
18+1 Kişilik otobüs araçtan 2 koltuk sökülerek 16+1 kişilik Minibüse çevirme araç tadilat projesi
19+1 kişilik otobüs araçtan 3 koltuk sökülerek 16+1 kişilik minibüse araç minibüs projeleri
20+1 kişilik otobüs araçtan 4 koltuk sökülerek 16+1 minibüse çevirme araç minibüs  projesi
21+1 kişilik otobüs araçtan 5 koltuk sökülerek 16+1 minibüse çevirme araç minibüs tadilat projesi
22+1 kişilik otobüs araçtan 6 koltuk sökülerek 16+1 minibüse çevirme araç tadilat minibüs proje

otobüsten minibüse çevrildiğinde araca özel tüketim vergisi ötv vergisi çıkarmı?

Fabrikadan otobüs olarak üretilmiş araçlardan  koltuk sökümü yapılarak 16+1 ve 15+1 minibüse çevrilirse özel tüketim vergisi çıkmamaktadır. Fakat otobüsten koltuk sökülüp 14+1 kişi, 13+1 kişiye, 12+1 kişiye, 11+1 kişiye, 10+1 kişilik minibüse çevrilirse özel tüketim vergisi çıkmaktadır. Araç trafiğe çıkış tarihi itibari ile beş yıl olmuşsa özel tüketim vergisi (ÖTV) çıkmaz, bu uygulama 5 yaşını dolduran bütün araç sınıfları için geçerlidir. Beş yılı doldurmamış  otobüsten koltuk sökülüp minibüse araç tadilat projesi yapılmışsa, araç önce tüvtürk araç tadilat muayenesi yapılmalıdır, araç tadilat muayenesi yapıldıktan sonra, nakil vasıtaları vergi dairesine başvuru yapılarak özel tüketim vergisi (ÖTV) yatırılmalıdır, ötv ödenmeden araç ruhsat değişimi yapılmaz. Notere araç sahibi ötv evrakları araç projesi ve araç muayene evrakları ile başvurmalıdır.

OTOBÜSTEN MİNİBÜSE TADİLAT PROJESİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

1. Araç Tescil Belgesi

2. Araç Tip etiket fotosu

3. Araç Şase numarası resmi

4. Koltukların resmi gereklidir

5. Araçtan sökülen koltuğun ayak yerleri mutlaka kapatılacaktır, bağlantı yerleri iptal edilerek bir daha takılmayacak şekilde araç tse araç kontrol merkezi istanbul avrupa yakası hadımköy, anadolu yakası sancaktep'ye gittiğinde tse mühendisleri sadece sökülen koltuğun ayak yerlerine bakmaktadır

M2 ve M3 ARAÇ SINIFLARI GÖVDE TİPLERİ

M2 Kategorisi: Sürücü oturma yerine ilave olarak dokuzdan fazla oturma yeri olan ve 5 ton’u aşmayan bir azami kütleye sahip M kategorisi araçlar olarak geçmektedir.

M3 Kategorisi: Sürücü oturma yerine ilave olarak dokuzdan fazla oturma yeri olan ve 5 ton’u aşan bir azami kütleye sahip M kategorisi araçlar m3 sınıfı minibüs araç olarak geçmektedir.


     CA:   Tek katlı araçlar,  Yolcular için ayrılan boşluğun tek bir seviyede veya birleştirilmiş üst üste iki seviye oluşturmayacak                                    şekilde düzenlendiği araç.

     CB:   Çift katlı araçlar, 

     CC:   Tek katlı, körüklü araç

     CD:   Çift katlı, körüklü araç

     CE:   Alçak tabanlı, tek katlı araç

     CF:   Alçak tabanlı, çift katlı

     CG:   Alçak tabanlı, tek katlı, körüklü

     CH:   Alçak tabanlı, çift katlı, körüklü

     CI:   Üstü açık, tek katlı Kısmi tavanlı veya tavansız bir araç.

     CJ:   Üstü açık, çift katlı Üst katın tamamı veya bir kısmında tavan olmayan bir araç.

     CX:   Otobüs şasileri (Tamamlanmamış araç) Üstyapı ile tamamlanmak üzere tasarlanmış, sadece şasi raylı veya boru                          

             konstrüksiyonlu,  tahrik sistemli, akslı ulaşım operatörü ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tamamlanmamış bir araç 

 

 

AİTM TADİLAT BAŞVURUSU VE İŞLEMLER

 

1- Tadilatla ilgili olarak onay kuruluşuna veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kurum/kuruluşa müracaat edilir.

2- Müracaat ekinde, tadilat konusu araçla ilgili olarak, Bakanlık veya görevlendirdiği kurum/kuruluşca AİTM yetki belgesi verilmiş yetkili teknik sorumlu tarafından bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre maksada uygun yeterli ölçeklerde çizilen tadilat projeleri ve hesapları bulundurulur.

3- Tadilatı yapılacak aracın tadilatla ilgili aksam, teknik ünite veya sistemi “E” ve/veya “e” belgeli ise, belgelerinde o araca uygulanabileceği belirtilmiş ve montaj talimatı varsa, sadece montajı yapan firma teknik sorumlusunun uygunluk beyanı aranır.

4- Projeye tabi olmayan tadilatlar; bu Ekin 4 üncü maddesinde yer alan tadilat dışında kalan ve tanıtım bildirimlerindeki özellikleri değiştirmeyen ve araçlarla ilgili kanun veya yönetmeliklerin sınırları içerisinde kalan tadilat için Ek V/D’ye göre montaj uygunluk raporu düzenlenir ve onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluşa onaylattırılır. Aracın trafiğe tescili için Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi uygulanır. 

5- Tadilat sırasında değişen veya ilave edilen kısımlar nedeniyle aracın aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsamında değişiklik yapılması durumunda, yapılan değişiklik ve bu değişikliğin etkilediği sistemler, bu Yönetmeliğin Ek VII ve diğer ilgili hükümlerini karşılamalıdır.

5.1- Bir aracın kategorisinin değiştiği durumlarda, yeni kategori için ilgili gereklilikler yerine getirilmelidir. Önceki kategorinin tip onayı belgeleri, aracın sağladığı gerekliliklerin yeni kategori için geçerli olan gerekliliklerle aynı ya da daha zor (ağır) olması şartıyla, kabul edilebilir.

6- Tamamlanmamış araç Tip Onay Belgesi bulunan bir araç üzerinde bu yönetmelikte müsaade edilen tadilatlar kapsamında yapılacak değişiklikler ile yeni bir tamamlanmamış araç ancak, bu araç için birinci seviyede Ulusal Tip Onayını almış imalatçısı veya AİTM Seri Tadilat Tip Onayı almış imalatçılar tarafından gerçekleştirilebilir. Tamamlanmamış aracın üstyapı tadilatı ile tamamlanması durumunda münferit onay da alınabilir.

7- Yapılan tadilat bu Ekteki 4 üncü maddede belirtilen tadilatlardan birden fazlasının kapsamına giriyorsa, her biri ayrı ayrı değerlendirilir.

8- Seri tadilat için onaylı tadilat seti kullanıldığı takdirde, sadece montajının uygunluğu onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından tevsik edilir. Tadilat seti onay belgesinde sınırlandırmalar mevcutsa, bu sınırlandırmalar dikkate alınarak rapor düzenlenir.

9- (Değişik:RG-24/6/2017- 30106) LPG/CNG dönüşümü için tadilat setlerinde, motor emisyon seviyesi Euro 3 ve üzerinde ise BM/AEK Regülasyonu 115’in ilgili maddelerine uygunluk teknik servis tarafından tevsik edilmelidir.

10- Yapılan seri tadilat sonucu Ek VII’de belirtilen hükümlerde oluşan değişikliklerden dolayı söz konusu tadilat için Ek IV’de belirtilen ilgili hususların tamamı için teknik servislerden alınacak raporlar ile bahsi geçen mevzuata uygunluğu kanıtlanacaktır. Diğer taraftan tadilat sonucu Ek IV’de belirtilenlerin dışında etkilenen hususların tespiti halinde ilave teknik servis raporu aranabilir. Münferit tadilatlarda ise onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından belirlenen kriterlere göre işlem yapılır.

11- Tadilat sonucu gerekli şartlar, ilgili tadilat maddelerinde aksi belirtilmediği sürece, tadilat kapsamında değişen sistemler için tam araçların üretiminden 12 ay, tamamlanmamış araçların üretiminden 18 ay süre geçmediği durumlarda aracın imal tarihindeki zorunlu yönetmeliklere ve bu yönetmeliklerin aracın imal tarihindeki seviyelerine göredir. Bu sürelerin aşılması durumunda, tadilat yapılan aracın imal tarihindeki geçerli mevzuat seviyeleri aranır.

12- Teknik servisler bu ek çerçevesinde düzenledikleri raporlarda bu ekte belirtilen AB veya AT yönetmeliği veya BM/AEK Regülasyonuna göre hangi inceleme, muayene ve deneyleri yaptığını; rapor sonuç kısmında ise ilgili AB veya AT yönetmeliği veya BM/AEK Regülasyonuna ve AİTM’ye uygunluğunu tevsik etmelidir.

Araçlanda Yangın algılama ve alarm sistemleri

2.1- M2 ve M3 kategorisi araçların, sürücü bölmesi arkasında yer alan motora (motorun en ön noktası, sürücünün arkasındaki ilk koltuk sırasının gerisinde olandır) sahip olmaları durumunda, motor bölmesi ve yanmalı bir ısıtıcı bulunan her bir bölmede aşırı sıcaklık oluşması durumunda araçlar, sürücü bölmesinde bulunan sesli ve görsel (sinyal) işaret ile sürücüyü uyaran bir alarm sistemiyle donatılır.

2.1.1– Madde 2.1’de belirtilen alarm sistemi, motor bölmesindeki ve yanmalı bir ısıtıcı bulunan her bir bölmedeki normal çalışma süresince meydana gelen sıcaklığın üzerindeki sıcaklıkları algılayacak şekilde tasarımlanır.

2.1.2– Motor bölmesinin aşağıdaki kısımlarında ve yanmalı bir ısıtıcı bulunan her bir bölmede aşırı sıcaklık gözlenmesi durumunda, madde 2.1.1’in hükümlerini yerine getireceği göz önünde tutulur.

2.1.2.1– Sızıntı olması durumunda, yanıcı akışkanların (sıvı veya gaz) çalışma sıcaklıkları, yanıcı akışkanların (sıvı veya gaz) tutuşma sıcaklığına eşit veya daha büyük olan, sızıntıya maruz kalan aşırı doldurma sistemi (supercharger) veya egzoz sistemi gibi aksamlar dâhil motora monteli aksamlarla temas edebileceği kısımlarda,

2.1.2.2– Sızıntı olması durumunda, yanıcı akışkanların (sıvı veya gaz) çalışma sıcaklığı, yanıcı akışkanların (sıvı veya gaz) tutuşma sıcaklığına eşit veya daha büyük olan bağımsız bir ısıtıcı cihaz gibi korumalı bir aksamla temas edebileceği kısımlarda,

2.1.2.3– Sızıntı olması durumunda, yanıcı akışkanların (sıvı veya gaz) arıza durumunda çalışma sıcaklığı, yanıcı akışkanların (sıvı veya gaz) tutuşma sıcaklığına eşit veya daha büyük olabilen şarj dinamosu (alternatör) gibi aksamla temas edebileceği kısımlarda,

2.1.2.4– Motor başlatma cihazı ne zaman çalıştırılırsa çalıştırılsın, aracın pozisyonuna bakılmaksızın, alarm sistemi motor durdurulana kadar kullanılabilir durumda olmalıdır.


2.2– Ayrıca M2 ve M3 araçların tuvalet bölmeleri, sürücü uyuma bölmeleri ve diğer araç hareket halindeyken insanların bulunabileceği ayrı bölmeleri, ya aşırı sıcaklığı ya da dumanı algılayan ve hem sesli hem de görsel (sinyal) işaret ile sürücüyü uyaran bir alarm sistemiyle donatılır.

2.2.1– Motor başlatma cihazı ne zaman çalıştırılırsa çalıştırılsın, aracın pozisyonuna bakılmaksızın, alarm sistemi motor durdurulana kadar kullanılabilir durumda olmalıdır.

2.2.2- Ayrı bölmeler, yolcu bölümüne açık koridor ile bağlı ve bölmenin içi yolcular tarafından gözükmesi halinde alarm sistemi ile donatılması gerekmez.

2.3- BM/AEK Regülasyonu 107’nin 05 ve sonraki seviyesi onayı bulunan araçlarda Madde 2 ve alt maddeleri uygulanmaz.

3- Sonradan takılan tüm elektrikli ve elektronik cihazlar Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk) 72/245/AT güncel seviyesi veya BM/AEK Regülasyonu 10’un güncel seviyesine uygun olduğu teknik servis raporu ile tevsik edilmeli veya 24/10/2007 tarih ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)’ne göre CE işareti taşımalıdır. CE işareti, BM/AEK Regülasyon 10 madde 2.12’de belirtilen bağışıklıkla ilgili fonksiyona sahip ürünler için yeterli değildir.

5.1- Bir körüklü aracın her bir bağımsız bölümünde en az bir servis kapısı olmak zorundadır. Sınıf I körüklü aracın ön arabasında en az iki servis kapısı olmak zorundadır.

 

1.7.6- Mafsallı otobüslerde mafsalla birbirine bağlanan birimler ayrı ve her birinde kapı sayısı bu Ekin madde 1.7.5’e göre olmalıdır.

 

1.7.7- Sürücü bölmesine yolcu bölmesinden girilemeyen otobüs ile minibüslerde, bu Ekin madde 1.7.5’de verilen kapılara ek olarak, sürücü için bir kapı daha bulunmalıdır. Bunun dışında aracın sol tarafında bulunacak kapılar biniş ve iniş için kullanılamaz.

 

1.7.8-  Biletçisiz sınıf I ve sınıf A’ya ait 14’den fazla yolcu taşıyan araçlarda iniş-biniş yerleri sürücünün oturduğu yerden yolcuların iniş ve binişlerini görebileceği şekilde olmalıdır. Kapılar sürücünün oturduğu yerden açılıp kapanabilmelidir. Kapıların açık veya tam kapalı olduğu, sürücüye optik ve/veya akustik sinyallerle iletilmelidir.

 

1.7.9- Kapılar seyir esnasında kapalı kalmalıdır.

 

1.7.10- Kapıların açılma açıları tehlikesiz binme ve inmeyi sağlayacak kadar geniş olmalıdır. Açılma halinde bu Ekin madde 1.7.4’teki ölçü koşullarını sağlamalıdır.

 

1.7.11- Kapıları kapatmak kolay olmalı, tekerlek göbeği ve yanağı basamak olarak kullanılmamalıdır. Basamaklarda ayak kaymasına karşı önlem alınmış olmalıdır.

Araçlar için kapılar

Araçlarda kapılar için şartlar aşağıda verilmiştir.

1- Kapılar ve kilitleri, kapanış ve açılış anında rahatsız edici gürültü yapmamalıdır.

2- Kapı kilitleri beklenmedik anda açılmaya imkân vermemelidir.

3- Araçların dönerek açılan kapılarının menteşeleri, aracın gidiş yönüne göre, (katlanarak veya otomatik olarak dışa açılan hariç) kapının ön kenarında bulunmalıdır. Tehlike anında kapılar yetişkin bir kimse tarafından açılabilmelidir.

4-  Otobüs ile 9’dan fazla yolcu taşıyan minibüslerde biniş ve iniş kapıları, aracın sağ tarafında ve/veya arkasında yapılmalıdır. Kapı açıldığında asgari 65 cm genişliğinde bir geçiş sağlanmalıdır. İki kapılı otobüslerde, kapılardan bir tanesi aracın ilk yarısında diğeri ikinci yarısında bulunmalıdır. Bu iki kapının düşey orta ekseni arasındaki yatay uzaklık, araç boyunun %40’ından az olamaz. Kapı açıldığında en az 110 cm genişliğinde bir geçiş sağlayan kapı çift kapı sayılır.

5- Bir araçta, en az iki adet kapı bulunmalıdır. Bu kapıların ikisi de servis kapısı olmalı veya bir adedi servis kapısı, bir adedi de acil çıkış kapısı olabilir.

 

Gerekli olan servis kapılarının ‘en az’ sayısı, aşağıdaki gibi olmalıdır:

Yolcu sayısı                        Servis kapılarının sayısı   

                                        Sınıf I ve A              Sınıf II         Sınıf III ve B
9 – 45                                     1                           1                  1

46 – 70                                    2                           1                 1

71 – 100                                  3                           2                 1

> 100                                      4                           3                 1

5.1- Bir körüklü aracın her bir bağımsız bölümünde en az bir servis kapısı olmak zorundadır. Sınıf I körüklü aracın ön arabasında en az iki servis kapısı olmak zorundadır.

6- Mafsallı otobüslerde mafsalla birbirine bağlanan birimler ayrı ve her birinde kapı sayısı bu Ekin madde 1.7.5’e göre olmalıdır.

7.7- Sürücü bölmesine yolcu bölmesinden girilemeyen otobüs ile minibüslerde, bu Ekin madde 1.7.5’de verilen kapılara ek olarak, sürücü için bir kapı daha bulunmalıdır. Bunun dışında aracın sol tarafında bulunacak kapılar biniş ve iniş için kullanılamaz.

7.8-  Biletçisiz sınıf I ve sınıf A’ya ait 14’den fazla yolcu taşıyan araçlarda iniş-biniş yerleri sürücünün oturduğu yerden yolcuların iniş ve binişlerini görebileceği şekilde olmalıdır. Kapılar sürücünün oturduğu yerden açılıp kapanabilmelidir. Kapıların açık veya tam kapalı olduğu, sürücüye optik ve/veya akustik sinyallerle iletilmelidir.

7.9- Kapılar seyir esnasında kapalı kalmalıdır.

7.10- Kapıların açılma açıları tehlikesiz binme ve inmeyi sağlayacak kadar geniş olmalıdır. Açılma halinde bu Ekin madde 1.7.4’teki ölçü koşullarını sağlamalıdır.

7.11- Kapıları kapatmak kolay olmalı, tekerlek göbeği ve yanağı basamak olarak kullanılmamalıdır. Basamaklarda ayak kaymasına karşı önlem alınmış olmalıdır.

 

 

Otobüslerde güvenlik çıkışları

Otobüslerde güvenlik çıkışları ile ilgili şartlar aşağıda verilmiştir.

1- Tehlike durumunda insan tahliyesinde kullanılabilecek kapı, pencere ve kapak gibi çıkış yerlerine “Güvenlik Çıkışı” denir. Kapı çıkışları en az 43 cm genişlikte, pencere ve kapaklar en az 60 x 43 cm veya 50 cm çapında daire şeklinde olurlar. En az 120 x 43 cm ölçülerinde olan pencere veya kapaklar çift çıkış sayılırlar. 1.7.4’teki çift kapılar da iki güvenlik çıkışı sayılır. Güvenlik çıkışları kolayca ve çabuk açılabilir veya kırılabilir veyahut yok edilebilir olmalıdır. Bu Ekin madde 1.7.5’teki kapıların her biri bir güvenlik çıkışı sayılır.

2-  Otobüslerdeki güvenlik çıkışlarının (varsa tavandaki çıkışlar hariç) toplam sayısı aşağıdadır:

Yolcu Adedi                           En Az Güvenlik Çıkışı

(Sürücü hariç)                               Toplam Sayısı

16-26 arasında                                         3

26-50 arasında                                         4

51-70 arasında                                         5

70’den fazla                                             6                  

3- Bu Ekin madde 1.7.4’ünde geçen kapılar, aracın yalnız sağ yanında iseler, sol yanında da aynı miktarda güvenlik çıkışı yapılmalıdır.

4- Kapı ve güvenlik çıkışları, aracın iki tarafına mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağılmalıdır.

5- Normal olarak kullanılan kapıların dışındaki güvenlik çıkışlarının üzerine “Acil Çıkış” yazısı konulmalıdır. Pencere halindeki güvenlik çıkışlarının yanında kırma çekici bulundurulur.

6- Açılabilen camlar kolay ve emniyetli olarak açılıp kapanabilmelidir. Okul araçlarında öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar, sabit veya sabitleştirilmiş olmalıdır.

7- Geçit koridoru ile acil çıkış kapısı açıklığı arasındaki serbest boşluk, 300 mm çap ve tabandan 700 mm yüksekliğe sahip düşey silindir ile bu silindirin üzerine eklenmiş 550 mm çapındaki destekleyici ikinci bir düşey silindirin oluşturduğu, toplam yüksekliği 1400 mm olan komplenin serbest geçişine imkân vermelidir. Üst kısmı, yatayla 30o’yi aşmayacak şekilde eğimli hale getirildiğinde (pah verildiğinde) üst silindirin tepedeki çapı 400 mm’ye kadar azaltılabilir.

 

istanbul otobüsten minibüse çevirme, istanbul arnavutköy otobüsü minibüse çevirme, istanbul ataşehir otobüsten minibüse tadilat proje, istanbul avcılar otobüs minibüse çevirme, istanbul bağcılar otobüsten minibüse tadilat, istanbul bahçelievler otobüsten minibüse tadilat, istanbul bakırköy otobüsten minibüse çevirme, istanbul başakşehir otobüsten minibüse proje, istanbul bayrampaşa otobüsten minibüse tadilat projeleri, istanbul beşiktaş otobüsten minibüse proje, istanbul beykoz otobüsten minibüs projesi, istanbul beylikdüzü otobüsten minibüse tadilat, istanbul beyoğlu otobüsten minibüse çevirme, istanbul büyükçekmece otobüsten minibüse çevirme, istanbul çatalca otobüsten minibüse çevirme, istanbul çekmeköy otobüsü minibüse çevirme, istanbul esenler otobüsten minibüse tadilat proje, istanbul çekmeköy otobüs minibüse çevirme, istanbul esenler otobüsten minibüse tadilat, istanbul esenyurt otobüsten minibüse tadilat, istanbul eyüp otobüsten minibüse çevirme, istanbul fatih otobüsten minibüse proje, istanbul gaziosmanpaşa otobüsten minibüse tadilat projeleri, istanbul güngören otobüsten minibüse proje, istanbul kadıköy otobüsten minibüs projesi, istanbul kağıthane otobüsten minibüse tadilat, istanbul kartal otobüsten minibüse çevirme, istanbul küçükmece otobüsten minibüse çevirme, istanbul maltepe otobüsten minibüse çevirme, istanbul pendik otobüsü minibüse çevirme, istanbul sancaktepe otobüsten minibüse tadilat proje, istanbul sarıyer otobüs minibüse çevirme, istanbul sultanbeyli otobüsten minibüse tadilat, istanbul sultangazi otobüsten minibüse tadilat, istanbul şile otobüsten minibüse çevirme, istanbul şişli otobüsten minibüse proje, istanbul tuzla otobüsten minibüse tadilat projeleri, istanbul ümraniye otobüsten minibüse proje, istanbul üsküdar otobüsten minibüs projesi, istanbul zeytinburnu otobüsten minibüse tadilat, arnavutköy otobüsten minibüse çevirme, ataşehir otobüsten minibüse çevirme, bağcılar otobüsten minibüse çevirme, bahçelievler otobüsü minibüse çevirme, bakırköy otobüsten minibüse tadilat proje, başakşehir otobüs minibüse çevirme, bayrampaşa otobüsten minbüse tadilat, beşiktaş otobüsten minibüse tadilat, beylikdüzü otobüsten minibüse çevirme, beyoğlu otobüsten minibüse proje, büyükçekmece otobüsten minibüse tadilat projeleri, çatalca otobüsten minibüse proje, çekmeköy otobüsten minibüs projesi, esenler otobüsten minibüse tadilat, esenyurt otobüsten minibüse çevirme, eyüp otobüsten minibüse çevirme, fatih otobüsten minibüse çevirme, gaziosmanpaşa otobüsü minibüse çevirme, güngören otobüsten minibüse tadilat proje, kadıköy otobüs minibüse çevirme, kağıthane otobüsten minibüse tadilat, sancaktepe  otobüsten minibüse tadilat, küçükçekmece otobüsten minibüse çevirme, maltepe otobüsten minibüse proje, pendik otobüsten minibüse tadilat projeleri, sancaktepe otobüsten minibüse proje, sarıyer otobüsten minibüs projesi, sultanbeyli otobüsten minibüse tadilat, sultangazi otobüsten minibüse çevirme, şile otobüsten minibüse çevirme, şişli otobüsten minibüse çevirme, tuzla otobüsü minibüse çevirme, ümraniye otobüsten minibüse tadilat proje, üsküdar otobüs minibüse çevirme, zeytinburnu otobüsten minibüse tadilat, büyükçekmece otobüsten minibüse tadilat, büyükçekmece otobüsten minibüse çevirme,