TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61
Çalışma Saatleri
09:00 - 20:00

KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ

Karayolu uygunluk belgesi ile ilgili tüm detaylı bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. Nasıl alınır, TSE, AİTM uygunluk belgesi ve diğer tüm detaylar. 14 Şubat 2024 tarihi itibarı ile Karayolu uygunluk belgesi tse araç kontrol merkezi proje ücreti 2.952 lira olmuştur. Karayolu Uygunluk belgesi noter araç ruhsat işlemi 1.140 lira olmuştur. Karayolu Uygunluk belgesi tüvtürk araç muayene ücreti 1.821 lira olmuştur.

AİTM MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ NASIL ALINIR

                   

Tip onayı belgesi bulunmayan yeni, üst yapılı, eski, kullanılmış veya antika araçların Gümrüklerde İthal Araç İncelemesi işlemlerinden sonra; Araçların İmal, Tadil, Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik kapsamında incelenmesi işlemidir. İncelemenin olumlu olması neticesinde, Araçların tescil işleminin yapılabilmesi amacıyla Yetkili Makine Mühendisi tarafından düzenlenen Münferit Araç Uygunluk Belgesi onaylanır. Bu faaliyet sadece Ankara Araç Proje Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat-İmalat)

İmalatından/Tadilatından sonra Araçların İmal, Tadil, Montajı Hakkında Yönetmelik'te belirtilen müsaade edilen imalatlar/tadilatlar kapsamında tadil/imal edilen araçların tescil işlemlerinin yapılabilmesi için Münferit Araç Uygunluk Belgesi'nin onaylanmasıdır.

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk)

Bedelsiz olarak veya teşvik yoluyla ithal edilen veya TASİŞ, MKE, TSK tarafından satışa sunulan araçlar veya eski araçlar için; Araçların İmal, Tadil, Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik kapsamında aracın tescil işleminin yapılabilmesi için AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi'nin onaylanmasıdır.

Karayolu Uygunluk Belgesi Nedir ?

Karayolu uygunluk belgesi gümrükten veya kamu kurum kuruluşlarından satılan araçların, türkiye'de hiç tescil kaydı yapılmamış veya kaydı silinmiş araçların tekrar karayollarında trafiğe çıkması için düzenlenen belgedir.

TAŞİŞ'DEN ALINAN ARAÇLAR

1. Aracın Trafik Şahadetnamesi, Gümrük veya Taşis faturası

2. Aracın 4  taraftan çekilmiş resmi

3. Aracın tip etiket fotoğrafı (ön kapı direklerinde veya motor bölmesinde)

4. Aracın gövdesine saca çakılı olan şase numarası resmi

5. Aracın Ötv belgesi veya gümrük vergi alındıları

6. Varsa düzetme yazıları

KARAYOLU UYGUNLUĞU İÇİN MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ

Gümrük sahalarında yapılan araç incelemelerinde demonte durumunda olan araçlara uygunluk yazısı verilmeyecektir.

TASİŞ, Makina Kimya Endüstrisi Hurdasan tarafından satışa sunulan araçlar için Araçların orjinal Karayolu Uygunluk Belgesinin temin edilmemesi durumunda; aracın tipine ait muadil uygunluk belgesi aranacak ve farların, sinyallerin, fren sisteminin, emniyet kemerinin, geri görüş aynalarının mevcut ve çalışır durumda olduğu kontrol edilecek AİTM Munferit Araç Uygunluk Belgesi onaylanacaktır.

Makine Kimya Endüstrisi Hurdasan tarafından Enstitümüze hitaben aracı tanımlayan bir üst yazı (TAŞİŞ tarafındann düzenlenen fatura trafik şahadetnamesi gibi) başvuru aranacaktır.

KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ARAÇ MUAYENESİ KONTRO EDİLEN NOKTALAR 

Taşıt tanıtımı
Fren Sistemi.
Direksiyon, Direksiyon sistemi.
Görüş Özellikleri.
Lambalar, Yansıtıcılar, Elektrik Teçhizatı, Aydınlatma sistemi.
Dingiller (Tekerlekler), Lastikler, Süspansiyon.
Şasi ve Şasi Bağlantıları
Zorunlu Ekipmanlar.

AİTM MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ (KARAYOLU UYGUNLUK)
İNCELEME VE ONAY PROSEDÜRÜ (TSE360 Sistemi Üzerinden Yapılan Başvurular)


Doküman Kodu: ULM-03-PR-03-002 Yayın Tarihi: 11.06.2018 Revizyon Tarihi / No: 1.03.2019 / 5
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir. Sayfa 1 / 4
AMAÇ
Bu prosedürün amacı AİTM (Araçların İmal, tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) kapsamında
Münferit Araç Uygunluk Belgesi’nin (Karayolu Uygunluk) onaylanması ile ilgili hususları açıklamaktır.

KAPSAM
“TSE Muayene Gözetim Yönergesi” çerçevesinde yürütülen bedelsiz veya teşvik yoluyla ithal edilen
veya geçici ithal edilen veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ),
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Maliye Bakanlığı Defterdarlık, Milli
Emlak Genel Müdürlüğü, MKE ve benzeri kamu kurum/kuruluşları tarafından satışı gerçekleştirilen
daha önce ülkemizde hiç kayıt tescil görmemiş araçlara geçici ithalat şerhinin kaldırılmasının ardından
karayoluna uygunluk onayı ve eski araçlara karayoluna uygunluk onayı ile ilgili hususları kapsar.

Müracaat
ULM-03-LS-00-011 TSE360 Sistemine Geçen Faaliyetler Listesi’nde belirtilen birimler bu prosedüre
göre işlem yapacaktır.
Başvuru sahibi, TSE360 sistemine kaydolur. TSE360 sisteminden AİTM yetkili mühendisi kayıt
sürecini tamamlar. AİTM mühendisinin başvuru yapabilmesi için sistem üzerinden Firma Yetkilisi
olarak tanımlanması gerekmektedir.
Başvuru sürecinin eksiksiz tamamlanmasıyla birlikte başvuru kaydı otomatik olarak ilgili birime düşer.
İlgili birime ulaşan başvuru birim amirince İnceleme Uzmanına havale edilir.

Karayolu Uygunluk Belgesi Dosya İnceleme Zamanı
Dosya inceleme uzmanı beş (5) iş günü içerisinde başvuruyu inceler.

Başvuruda uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, TSE360 üzerinden başvuru sahibine uygunsuzluğun
nedeni yazılarak gönderilir. Uygunsuzluğun giderilerek başvurunun revize edilebilmesi için yedi (7)
günden az olmamak ve otuz (30) günü aşmamak üzere süre verilir.
Dosya inceleme uzmanı bir başvuruya en fazla altı (6) defa revizyon kararı verebilir.
Belirtilen süre içerisinde bildirilen uygunsuzlukların giderilememesi halinde; başvuru “süresi geçen
revizyon” görevi olarak ilgili uzman ekranına otomatik olarak geri düşer. Bu durumda verilen tüm
hizmetlerin ücretleri sisteme girilerek başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.
Firmanın uygunsuzluklarını gidererek başvuruyu revize etmesi halinde başvuru aynı dosya inceleme
uzmanı ekranına gelir. İncelemede uygunsuzluk olmaması durumunda başvuru incelemesi 4.3
Maddesindeki işlemlere göre devam eder.


Araç İncelemesi İçin Planlama, Görevlendirme ve Araç İncelemesinin Gerçekleştirilmesi
Başvuruya konu araç incelenmek üzere otuz 30 gün içerisinde ilgili AKM veya TSE biriminin belirlediği
yere getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde verilen tüm hizmetlerin ücretleri sisteme girilerek başvuru
olumsuz olarak sonuçlandırılır.
İncelenen araçlar için TSE 360 sistemi üzerinden doldurulan kontrol formları içerisinde yer alan ve
doldurulması zorunlu olan “Ödeme ile ilgili açıklama” alanındaki seçimlerin doğru bir şekilde yapılması
ve “aracı inceleyen birim” adının girilmesi faturalandırma ve raporlama açısından önem arz etmektedir.
Seçimlerin yanlış yapıldığı durumlarda söz konusu hatanın düzeltilmesi amacıyla Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığına resmi yazı (resmi yazı içerisinde hatanın hangi başvuruya ait olduğu, doğru olan seçimin
hangisi olması gerektiği ile ilgili ifadeler yer almalıdır) ile bildirim yapılması ve yapılan işlemlerin
sonucundan Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekmektedir

İncelenecek Aracın AKM Olmayan İlde Bulunması Durumu
Dosyasını eksiksiz olarak teslim eden firmanın incelenmesini talep ettiği araç/araçlarda incelemelerde
bulunmak üzere atanan uzman/uzmanlar; inceleme tarihi, ulaşım vb. hususlarda planlama yapar. Görev
oluru ile göreve gidilir.
ULM-03-FR-03-006 AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk) Araç Kontrol
Formu’na göre araç incelenir. TSE360 sisteminde ilgili form alanı doldurulur.

 İncelenecek Aracın AKM Olan İlde Bulunması Durumu
İncelenecek aracın AKM olan ilde bulunması durumunda; başvuru, dosya sorumlusu uzman tarafından
“Göreve Uzman Ekle” seçeneği üzerinden o ildeki AKM uzmanına gönderilir. AKM Uzmanı tarafından
ULM-03-FR-03-006 AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk) Araç Kontrol
Formu’na göre araç incelenir. TSE360 sisteminde ilgili form alanı doldurulur. İnceleme kararını vererek
dosya sorumlusuna başvuruyu geri gönderir. AKM Uzmanı araç incelemesinden kaynaklı ilave ücret
oluşması durumunda (yol, konaklama, ikinci inceleme vb. gibi) bu hususu da fatura tutarına eklenmek
üzere sistemde mutlaka belirtmelidir.
Dosya inceleme sorumlusunun aynı zamanda AKM’de de görevli inceleme uzmanı olması durumunda
“Göreve Uzman Ekle” seçeneği seçilmeden ULM-03-FR-03-006 AİTM Münferit Araç Uygunluk
Belgesi (Karayolu Uygunluk) Araç Kontrol Formu’na göre araç incelenir. TSE360 sisteminde ilgili
form alanı doldurulur.

Karayolu Uygunluk Belgesi Araç İnceleme Sonrası İşlemler
İncelemenin tamamlanmasını takiben dosya inceleme uzmanı TSE 360 sistemi üzerinden kararını
vererek incelemesini tamamlar. İnceleme işleminin tamamlanmasından sonra başvuru onaylanmak üzere
Birim Amiri/Teknik Yönetici düşer. Birim Amiri/Teknik Yönetici (5) beş iş günü içerisinde başvuruya
onay/ret kararı verir veya uzmana revizyona gönderir.
Birim Amiri/Teknik Yönetici tarafından onay/ret kararı verilen başvuruların faturası kesilerek işlem
tamamlanır.
İncelemenin AKM işleticisi (TSE adına AKM işleticisi olan firmalar) olmayan ilde gerçekleşmesi
durumunda fatura başvurunun yapıldığı birim tarafından kesilerek başvuru sahibine gönderilir veya
başvuru sahibi firma/şahsın vekâlet verdiği kişilere elden teslim edilir. İncelemenin AKM işleticisi (TSE
adına AKM işleticisi olan firmalar) olan ilde gerçekleşmesi durumunda fatura başvuru sahibine ilgili
AKM işleticisi tarafından kesilir. Araçların TSE’nin kendi işlettiği AKM’lerde incelenmesi durumunda
(Bursa, Konya, Manisa, Adana) başvuru sahibinin faturası başvuruyu alan birim tarafından kesilmelidir.
Onay/Ret almış belgelere başvuru sahibi tarafından kullanıcı ekranından ulaşılabilir.

Karayolu Uygunluk Belge Yeniden Düzenleme
Belge sahibinin belgedeki bir hatadan dolayı belgede düzeltme talep etmesi durumunda TSE 360
sisteminden “Firma Belge İtiraz” başvurusu yapması gerekmektedir.

Talebin uygun bulunması halinde eski belge iptal edilir ve belge yeniden düzenleme ücreti alınarak yeni
belge numarası ile belge yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgenin “NOTLAR” kısmında bir
önceki belgeye atıfta bulunularak yeniden düzenlenmiş bir belge olduğu belirtilir.
TSE360 sistemi üzerinden düzenlenmiş belgeler için Belge Yeniden Düzenleme başvurusu TSE360
sisteminden yapılmalıdır. Belge Net sistemi üzerinden yapılan başvurular ile alınmış belgeler için
yapılacak Belge Yeniden Düzenleme başvuruları, dilekçe ekine Yetkili Teknik Sorumlu tarafından
düzenlenen AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk) eklenerek ilgili birimlere
yapılmalıdır.

Karayolu Uygunluk İtiraz ve Şikâyet
İnceleme sonucuna itiraz edilmesi durumunda dosyanın tekrar incelenmesi gerekiyorsa bu incelemeye
daha önceki başvuruya atanmış uzman görevlendirilemez.

Karayolu Uygunluk Zorunlu Durumlar
TSE360 sisteminin zorunlu durumlar (deprem, sel, yangın vb.) nedeniyle kullanılamaması halinde
başvuru QDMS de ilgili faaliyet altında bulunan uygulama dokümanlarına göre incelenir.

 

ANTİKA ARAÇLAR İÇİN KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ

İlgili kurumlarca antika olduğu belirtilen ve trafiğe tescile gerekli olan AİTM Münferit Araç Uygunluk belgesinin Onaylanabilmesi için sinyallerin fren sisteminin, emniyet kemerinin, geri görüş aynalarının mevcut ve çalışır durumda olması gerekmektedir.. 

AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk) Araç İncelemesi

(1) Camlarda, “e” ya da “E” onayı görülecektir. Ancak, 02.03.2001 tarihinden önce imal edilen araçlarda aranmaz.

(2) Lastiklerde, “e” ya da “E” onayı görülecektir. DOT işareti de kabul edilebilir. Ancak, 25.07.2000tarihinden önce imal edilen araçlarda aranmaz.

(3) “CE” işareti sadece hidrolik ekipmana sahip üst yapılı araçlarda aranacaktır. 01.01.1995 tarihinden önce imal edilen M1 kategorisi araçların arka koltuklarında emniyet kemeri aranmaz. 18.07.1997 tarihinden sonra imal edilen, sürücü hariç 8 ila 14 yolcu taşıyan araçların sürücüsü ve önde oturan yolcu/yolcular için emniyet kemeri bulunması zorunludur. 17.07.2000 tarihinden sonra imal edilen N1, N2, N3 kategorisi araçlarda sürücü ve sürücü yanındaki koltuklarda, 01.08.1998 tarihinden sonra ve 13.02.2009 tarihine kadar üretilmiş M2 ve M3 (A.İ.T.M. Yönetmeliğinde belirtilen Sınıf I ve II dışındaki araçlar) kategorisi araçların bütün koltuklarında emniyet kemeri bulunması zorunlu olmayıp; ara koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dâhil en ön ve önünde boşluk olan en arka koltuklarda, önünde boşluk olan kapı önündeki koltuklarda, iki katlı M3 sınıfı araçlarda (A.İ.T.M. Yönetmeliğinde belirtilen Sınıf III'e girenler); merdiven önü, en ön ve önünde boşluk olan en arka koltuklarda, masa etrafında bulunan koltuklardan aracın gidiş yönünedoğru olanlarda oturan yolcular için emniyet kemeri bulunması zorunludur.

(4) Bu istisnalar haricinde M1 sınıfı otomobillerin, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlarının, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında emniyet kemeri bulunması zorunludur. Yalnız araç dururken kullanılan koltuklar ile ayakta da yolcu taşıyan M2 ve M3 kategorisi Sınıf A ve Sınıf I araçların koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması zorunlu değildir

(5) Motor numarası yetkili teknik sorumlu tarafından başvuru dosyası eklerinde beyan edilir. Motor numarası ile ilgili yetkili teknik servis raporu veya motor üzerinden fotoğraf vb. belge talep edilmemeli.

AİTM Onay Yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan Protokol çerçevesinde, “AİTM Onay Yetkisi” sadece TSE’ye verilmiştir. “AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi”nin doğruluğu belge üzerinde yer alan elektronik bağlantı adresinden yapılabilmektedir.

Karayolu Uygunluk Belgesi düzenlenebilmesi ve problem yaşamamanız için aldığınız araçta dikkat edilmesi gereken hususlar?

1. Aracın şase numarası gövde üzerinde saca çakılı olması ve rahat okunabilmesi ve trafik şahadetnamesi  ile uyumlu olması gerekmektedir.

2. Aldığınız aracın motor numarasını kontrol etmeyi unutmayın araç üzerindeki motor numarası ile trafik şahadetnamesindeki numara aynı olmalıdır. Araç üzerindeki motor numarası ile trafik şahadetnamesindeki motor numarası aynı değilse aracın motoru değişmiştir. Bu durumda alırsanız araca yeni motor takıp öyle karayolu uygunluk belgesi alabilirsiniz.

3.  Araç üzerindeki koltuk sayısı ile trafik şahadetnamesi belgesindeki koltuk sayısı aynı olmalıdır.

4.  Araç üzerinde düz veya otomatik vites var ise aracın trafik şahadetnamesinde  düz veya otomatik yazmasına dikkat edilmelidir.

5.  Aldığınız araç rengi ile trafik şahadetnamesinde de yazan aynı renk olmalıdır.

6.  Alınan araç yakıt cinsi ile trafik şahadetnamesinde yazan yakıt cinsi  aynı olmalıdır. Örnek araç dizelse trafik şahadetnamesinde de dizel yazmalıdır. Araç Motor silindir hacmi ile trafik şahadetnamesindeki motor silindir hacimleri aynı olmalıdır.

7.  Aracın ön ve arka  emniyet kemerleri çalışır durumda olması gerekmektedir, 01 Ocak 1995 yılından önce imal edilen m1 sınıfı araçlarda arka emniyet kemerleri aranmaz.

8.  Aracın aydınlatma sisteminin tam çalışır durumda olması gerekmektedir. Aracın ön kısa ve uzun farları, ön ve arka park lambaları, arka fren lambaları, ön ve arka sinyalleri ve arka plaka aydınlatma lambası çalışır durumda olmalıdır.

9. Aracın koltuklarının sağlamlığı kontrol edilmeli ve eksik varsa giderilmeli.

KARAYOLU UYGUNLUK BELGESİ ÖRNEGİ

araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi