TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61

 

ARAÇ PROJE RÖMORKLAR VE YARI RÖMORKLAR 

PROJESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


1. Araç Tescil Belgesi 

2. Araç tadilat İşcilik faturaları

3. Araca Takılan Konteyner Kilitlerinin Ce Belgeleri Evraları


  

Son yıllarda römorklarla kara taşımacılığı büyük önem kazanmıştır. Personel ve işletme masraflarında büyük bir fark olmadan az bir yatırım ilavesi ile daha fazla yük taşıma imkanı elde edildiği için büyük nakliye şirketleri filolarındaki kamyon adedi yerine römork adedini artırma yoluna gitmektedirler.

 

Bu sistem taşıma bedellerini de ucuzlattığı için bilhassa uzak mesafelerde kamyon taşımacılığı, römork taşımacılığı ile rekabet edememektedir.

Römorklar, römork(treyler) ve yarı römork (semi treyler) olmak üzere iki kısma ayrılmakta olup bunların Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki tarifleri aşağıda verilmiştir.

 

RÖMORK ARAÇ PROJELERİ

Hayvan veya eşya taşımak için yapılmış olup muharrik kuvveti  bulunmayan ve başka bir araç tarafından çekilen fakat ne kendisinin nede taşıdığı yükün ağırlığının hiçbir kısmı çeken araç üzerinde bulunmayan araçlardır.

 

YARI RÖMORK ARAÇ PROJELERİ

Muharrik kuvveti bulunmayan ve başka bir araç tarafından çekilen  taşıdığı yükün veya kendi ağırlığının bir kısmı, çeken araç üzerine binen araçlardır.

 

SAL KASA  KONTEYNIR TAŞIYICI RÖMORK ARAÇ PROJESİ

Günümüzde liman taşımacılığının artması üzerine yarı römorkların veya yarı römorkların kapaklarının sökülerek sal kasa konteynır taşıyıcı hale getirilmesidir.

Bu araçların rahat bir dönüş yapabilmesi için çekici ile römork arasındaki uzaklığın belli sınırlar içinde kalması gerekir. Aksi halde römork veya yarı römork un köşelerinin öndeki araca çarpması tehlikesi doğabilir.

SAE Handbook’tan alınan ve yurdumuz şartlarına  uygun hale getirilen ölçülere göre römork boyu azami  5500 mm römorkla çeken araç arasındaki uzaklık ise en az 900 mm olmalıdır. Trafik tüzüğünün 66 maddesine göre çeken aracın en önü ile römorkların en arkası 18 metreden fazla olmamalıdır. Şayet arkada iki römork bulunuyorsa bu mesafe 22 metreye kadar çıkabilir.

Yarı römorklarda sağlanması geren ölçüler römork ve çekici araç arasında 640 mm lik bir aralık  kalmalıdır. Bu araçlarda çekicinin en önü ile yarı römorkun en arkası arasındaki mesafe 15 metreyi geçmemelidir.

King pin ekseni ile çekici araç arka aks ekseni arasındaki  mesafe çekici araçta  kullanılan lastik ebatlarına göre değişir.