TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61

PANELVAN KAMYONET ARAÇLARA KOLTUK EKLEME PROJELERİ


Araç koltuk ekleme araç projelerinde tip onay belgesi ile yapılan araç tadilat projelerinde araç versiyon ve varyantın tip onay belgesine uygun alması gerekmektedir. Araç tip onay belgesi ile aracın varyant ve verisonu uymuyorsa koltuk ekleme tadilat işlemi yapılmamaktadır.

 

 


KANGO 4+1 KİŞİLİK YANDAN CAMLI ÇİFT SIRA KOLTUKLI KAMYONET PROJELERİ           

1... Renault Kango 2 Kişilik Kamyonete Koltuk Eklenerek  4+1 Yandan Camlı Çift Sıra Koltuklu Kamyonete Araç Tadilat  Proje Çizilmesi.. Araç trafiğe çıkış tarihi itibari ile 5 yılı dolduran araçlara koltuk eklenmesi  durumunda ötv vergisi çıkmamaktadır. Beş yılı doldurmayan araçlara % 11 ötv farkı ödemek zorundadırlar..

 

    

Ford Conncet 2 Kişilik  4+1 Yandan Camlı       2 Kişilik Ford Fiesta Panelvan 4 Kişilik

Koltuklu Kamyonete Dönüştürülmesi                Camlı Kamyonete Dönüştürülmesi

 

2... Ford Connect 2 Kişilik Kamyonete 3 Kişilik Koltuk Eklenerek, 4+1 Kişilik Yandan Camlı Çift Sıra Koltuklu Kamyonete Proje Çizilmesi, Ford Fiesta 2 kişilik kamyonet araca 2 kişilik koltuk ekleyerek 4 kişilik yandan camlı çift sıra koltuklu kamyonete tadilat yapılması..

 

 

                                                                         

FİAT DOBLO 2 Kişilik kamyonete 3 Kişilik Koltuk Eklenerek Yandan Camlı Çift Sıra Koltuklu Kamyonete Araç Tadilat Projesi Çizilmesi

3... Fiat Doblo 2 Kişilik Kamyonet Araca 3 Kişilik Koltuk Eklenerek, 4+1 Kişilik Yandan Camlı Çift Sıra Koltuklu Kamyonete Araç Tadilat Proje Çizimi..

 

OPEL COMBO KAMYONETİ 5 KİŞİLİK CAMLI KAOLTUKLU KAMYONETE PROJE ÇİZİLMESİ

Opel Combo 2 Kişilik Kamyonet Araca 3 Koltuk Eklenerek 4+1 Kişilik Yandan Camlı Çift Sıra Koltuklu Kamyonete  Araç Tadilat Projesi çizilmesi

 

 

 

 

 

 

6... Peugeot 206 Panelvan, Ford Fiesta Panelvan 2 Kişilik Araçları, 4 Kişilik Yandan Camlı Çift Sıra Koltuklu Kamyonete Dönüştürülme Tadilat Projeleri.

 

 

Araçta Koltuk Çıkartılması veya İlavesi

Araçta ulaşılabilir koltuk bağlantı yerleri varsa, koltuk basit bir şekilde bağlanabiliyorsa, aracın koltuk kapasitesi azami bağlantı sayısı kadardır. Yerinden sökülmüş koltuk, koltuk çıkartma anlamı taşımaz. Ulaşılabilir koltuk bağlantılarının tanımı MARTOY’ un Ek II Kısım C’ de yer almaktadır.

Koltuk bağlantıları, kaynak vb. kalıcı yöntemler ile tekrar bağlanamayacak biçimde tadil edilirse koltuk çıkartılmış kabul edilir.

Koltuk ilavesinde, bütün kategorilerde bağlantıların bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VII madde 1.15, ayrıca emniyet kemeri bakımından madde 1.19, madde 1.31’e uygun olması aranır. M2 me M3 kategorileri ayrıca Ek VII madde 1.50’ye uygun olmalıdır.

Koltukların bağlandığı raylarda, koltuk çıkartılması durumunda kesme, kaynak vb. herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Nasıl bağlantı veya söküm yapıldıysa rapora yazılacak, bağlantı detay resimleri ve montaj talimatı rapora eklenecek.

Uygunluk belgesi tarihi 13.02.2009 tarihinden önce M2-M3 kategorisi araçlara yapılan koltuk tadilatlarında 2001/85/AT Yönetmeliğine uygunluğunun aranmasına gerek yoktur. Yapılan tadilat kategori ve/veya sınıf değişikliği içeriyorsa, yeni kategorisinin ve/veya sınıfının tüm şartlara uygunluğunu belgelendirmeli veya teknik servis raporuyla teşvik etmelidir.

Bu tadilatın uygunluğu yetki belgeli mühendis tarafından raporlandırılmalıdır.

 

1- NKategorisi Araçların Tadil İle M2-M3 Kategorisine Dönüşümünde AİTM Yönetmeliği EK VII’ nin ilgili tüm maddeleri aranır.

 

2- 13.02.2009 Tarihinden Sonra Üretilen M2-M3 Kategorisi Araçlarda Yapılan Koltuk Tadilatları:

a) AİTM 1.50 maddesi kararlılık ve devrilme dayanımı hususları hariç diğer şartları aranır.

b) Koltuk veya emniyet kemeri tadilatı var ise AİTM ilgili madde şartları aranır.

 

3- 13.02.2009 tarihinden önce tescil tadilatı var ise AİTM ilgili madde şartları aranır.

a) Ek VII-Madde 1.50.1.1(Yük hesabı) aranacaktır.

b) “E” veya “e” onaylı emniyet kemeri kullanılması kaydı ile bağlantı testleri istenmeyecektir.

c) Koltuk değişmesi veya ilavesi durumunda koltukların “E” veya “e” onaylı olması kaydı ile koltuğun bağlantı detayları projesinde verilecek ve uygunluğu kontrol edilecek olup koltuk bağlantı testi aranmayacaktır.

 

Kapalı Kasa/Panelvan N Kategorisi Araçlar İle İlgili Hususlar

1- 01.01.2009 tarihinden önce tescil edilmiş araçlarda koltuk ve emniyet kemeri tadilatında:

a) ”E” veya “e” Onaylı (veya temel araç üreticisi tarafından imal edilen)koltuk ve emniyet kemeri kullanılması kaydı ile bağlantı testleri aranmayacaktır.

b)Yönetmeliğin diğer ilgili hususları aranacaktır.

 

2- 01.01.2009 tarihinden sonra üretilen, tescil edilen veya edilmeyen araçlarda koltuk ve emniyet kemeri tadilatında:

a) ”E” veya “e” onaylı emniyet kemeri kullanılması zorunlu olup bağlantı testleri aranacaktır.

b)Koltuk değişmesi veya ilavesi durumunda koltukların “E” veya “e” onaylı (veya temel araç üreticisi tarafından imal edilmiş) olması zorunlu olup, koltuğun bağlantı detayları projesinde verilecek uygunluğu kontrol edilecek olup ayrıca koltuk bağlantı testi aranmayacaktır.

  

 

1.50.1 (Değişik:RG-30/11/2010-27771) M2 ve M3 kategorisi araçlara ait hükümler aşağıda verilmiştir.

 

                2001/85/AT Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde belirtilen 13/2/2009 tarihine kadar imal edilen araçların tadilatında aşağıdaki maddeler aranır. Anılan tarihten sonra imal edilen araçların tadilatında ise 2001/85/AT Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

 1.50.1.1 - Sınıf I ve  sınıf A’ya  ait otobüsler ile ve minibüslerde yolcu başına ağırlık 68 Kg’dır. Sınıf II, III ve sınıf B’ye ait otobüslerde, yolcu başına ağırlık 71 Kg olup, bu değere 3 Kg’lık el bagajı dahildir. Sınıf II’ye ait bir aracın Sınıf I için kullanılmasına müsaade edilmesi halinde, bagaj ağırlığı dikkate alınmaz. Bagaj yükü, “m3” olarak verilen bagaj bölmesi hacminin, “Kg” olarak 100 katından aşağı olamaz. Araç tavanında bagaj taşıma yeri olması halinde, bagaj bu yerin her m2’si için 75 Kg kabul edilir. Aracın üzerinde bagaj yerlerinin tayininde aracın dengesi ve emniyeti göz önünde tutulmalıdır. Okul araçlarında taşınan çocuklar için ağırlık (el bagajı dâhil) 50 Kg alınır. Bu suretle hesaplanacak yolcu adedi (Yolcu Ağırlığı ve Bagaj + Aracın yüksüz ağırlığı = Azami Yüklü Ağırlık) eşitliğini sağlayacak şekilde aracın yapısını sınırlayan şartları geçmemelidir. Sınıf I ve  sınıf A’ya ait otobüslerde yolcu başına ayakta durma alanı 0,125 m2dir. Sınıf II otobüslerde ise bu ölçü 0,150 m2dir.

 

1.50.1.2- Otobüslerde yalnız yolcu ve yolcuya ait kişisel eşyalar taşınabilir.

 

1.50.1.3- Ayakta durma yerlerinde gerekli tutunma yerleri bulunmalıdır.  Ayakta durma yerlerinde aracın yan veya arka duvarlarından koltuklarla ayrılmamış yerlerde, yerden80 cm ile150 cm yükseklikte duvarlara paralel takılmış yatay tutunma boruları konulmalıdır