TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61

 

 ENGELLİ ARAÇ PROJESİ

 

Özrü sağlık kuruluşları tarafından verilen rapor ile tespit edilen ve özür durumuna göre yapılan tadilat.

Özürlü sürücüye göre yapılan araç tadilatı ve projesi, sağlık raporundaki özür durumuna uygun olmalıdır.

İçişleri Bakanlığı’nın 16.07.2007 tarih ve 12315 sayılı 81 İl Valiliğine başlıklı yazısında; “H” sınıfı sürücü belgesi bulunan engellilerin özel tertibatlı motosiklet ve otomobiller dışında, sakatlıklarına uygun özel tertibat olması şartıyla azami yüklü kütlesi 4700 kg’ ı geçmeyen kapalı kasa, sürücü sırasından başka oturma yeri olan veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olan, motor silindir hacmi 2800 cm3 ü aşmayan eşya taşımaya mahsusu (kamyon N2 ve kamyonet – N1) taşıtları da kullanmalarında sakınca bulunmadığı özürlü taşıtı tadilatı için bu kapsamda yapılan müracaatlarda değerlendirmeye alınacaktır.

Özürlülerin taşınması amacıyla kullanılacak M2 VE M3 sınıfı araçlarda 2.7.2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri” ile ilgili Tip Onay Yönetmeliği (2001/85/AT) veya ECE R 107 teknik düzenlemesinde belirtilen hükümlere uygun olmalıdır.

Kamu ve sosyal hizmetlerde kullanılacak araçlar hariç; Özürlü taşıma araçları için, sağlık kurulu raporunda %90 ve üzeri özür oranı veya “araç ile taşınması uygundur” ibaresi aranacaktır.

Özürlü Taşıma araçları için düzenlenen uygunluk belgesinin açıklama kısmına;

“Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlardan bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeyen devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde adken devri, tasarruf şeklinde şerh düşülmesi gerekmektedir.

Özel amaçlı M1 kategorisi araçlarda tekerlekli sandalye uygulamaları.

Tekerlekli sandalye için ağırlık, yolcu dahil 100 kg, eğer elektrikli tekerlekli sandalye kullanılacaksa 250 kg olarak alınır. Bağlantılar Ek VII, 1.15, 1.19. 1.31 ile TS IOS 10542 uygulanır.

Özürlü tadilatlarının TSE’ ce tasdik edilebilmesi ile tespit edilmesi için; bedensel özrün bulunması ve bu özrün sağlık kuruluşları tarafından verilen rapor ile tespit edilmesi ve özür durumuyla ilgili bir tadilatın olması gerekmektedir.

Özürlü kişilerin sadece sol ayağında özrü olması durumunda (başka bir özrü yoksa) otomatik şanzumanlı araçların gaz ve fren pedallarının elle kumanda edilecek şekilde yapılan tadilatlarının projelerinin onaylanmayacaktır.

Eğer araçta herhangi bir tadilat yoksa tadilat projesi aranmayacaktır.

Yapılan tadilatlarda;

-Araç özürlü tarafından kullanılıyorsa araç cinsi “özürlü aracı”,

-Özürlü taşıyan araç ise araç cinsi “özürlü taşıma” aracı olarak isimlendirilecektir.